Kategori:

Bir varoluş sorunudur öğrenme ve bir toplumun en büyük sınavıdır herkes için elverişli ve ulaşılabilir bir eğitim sistemi kurabilmek. Benzer biçimde, bir uygarlık sorunudur kentleşme veya bir uygarlığın en büyük başarısızlığı sayılmalıdır kentleşememe. Özünde ise, Türkçe’deki kentleşme teriminin edilgen ve mekansal bağlamının aksine, bireylerdeki öğrenme-öğretim eksenli dönüşümü ifade edecek biçimde tartışılmalıdır, “kentlileşme” diye diye… Bu çalışmada da, bu noktadan yola çıkılarak hem bireysel hem de mekansal profilin çakıştığı ve çatıştığı düzlemlerden değerlendirmeler sunulmuştur. Sosyal bilimlerin doğası gereği, Türkiye karakteristiklerinin kangrenleşmiş sorunlarını sadece eğitim düzleminde veya sadece mimari anlamda betimlemek, ölçmek ya da tartışmak son derece eksik ve yanlış saptamalara yol açmaktadır. Dolayısıyla, disiplinlerarası bir sistem yaklaşımıyla yapılacak araştırmaların yöntem ve model açmazlarına takılmaksızın, özgün profillerin saptamalarına odaklanmak daha işlevsel olacaktır. Mersin’in kentlileşme süreci, hem yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçları ve eğitim profiliyle hem de yaşanmakta olan kalıcılaşmış kentsel sorunlar nedeniyle Türkiye’nin küçük bir modeli konumundadır. Nitekim, Karaduvar Mahallesi’ni kapsayan bu çalışmanın bulguları da yerel ve ulusal düzlemlerdeki kritik noktaları sergilemiştir.

Kitap Adı : Türkiye’de Yetişkin Eğitimi ve Kentsel Sorunlar
Yazar Adı : Ufuk Cem Komşu
Ürün Barkod : 9786053062691
Baskı Tarihi : 2018-3
Sayfa : 190
Ebat : 135-195
Hamur : 2.Hamur
Kategori : Edebiyat
Kitap Fiyatı : 18.52