1968 – 2020 yılları arasında

hiçbir akım gözetmeksizin özgürce

kurşun kalemle kâğıda iz bırakmış dizeler

Kategori: