Mükelleflerindemografiközellikleri; vergiyekarşıtutumvedavranışlarınınölçülmesinde, vergialgılarınınortayakonulmasındavevergiuygulamalarınınmükelleflercealgılanışbiçimininsaptanmasında son dereceönemlidir. Vergiyemuhatapolanmükelleflerinvergialgılarıvevergiyekarşıtepkilerinindikkatealınmasıadil, etkin, verimlibirvergilemesistemininoluşturulmasıvevergiyegönüllüuyumunsağlanmasıaçısındanönemlilikarzetmektedir.

Bu çalışmada, örneklemolarakZonguldakiliseçilmiştir. Gelirvergisimükelleflerininvergiyeilişkinalgıvetepkileriniölçmeküzereyapılananketçalışmasıylamükelleflerin; vergialgısı, vergibilinci, vergiadaleti, vergiyükü. belgedüzeni, vergikaçakçılığıvecezaları, vergiincelemesivediğermükelleflerhakkındakidüşünceleriilevergiyekarşıdavranışbiçimlerininahlâkîboyutları, vergiincelemesineduyulangüven, adilbirvergisisteminindemokrasiinancınaetkisi, vergimevzuatı, vergioranları, vergininkarşılığıvevergigelirlerinindeğerlendirilmesindedevleteduyulangüveneilişkingörüşlerinindemografiközelliklerinegörefarklılaşıpfarklılaşmadığıincelenmiştir

Kitap Adı : Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri
Yazar Adı : Ferdi Asım Hellaç
Ürün Barkod : 9786058250604
Baskı Tarihi : 2018-1
Sayfa : 226
Ebat : 160-240
Hamur : 2.Hamur
Kategori : Ekonomi
Kitap Fiyatı : 23.15